Teoll. Pölyn aiheuttamat ongelmat

Pölyn aiheuttamat ongelmat

  • Lisää sairaspoissaoloja
  • Vähentää työviihtyvyyttä ja -tehoa
  • Lyhentää sähkölaitteiden toimintaikää
  • Lisää siivoamista työympäristön ulkopuolisissa tiloissa
  • Vähentää asiakastyytyväisyyttä

Pölyä syntyy mm. vanhojen laattojen ja lattioiden piikkauksesta, tasoitteiden hionnasta sekä laastien sekoituksista. Varsinkin seinien hionnassa syntyy runsaasti pölyä, ellei hionnassa käytetä kunnon rakennusimurilla varustettua kohdepoistoa.

Purkujätettä pois vietäessä pöly saattaa levitä rappukäytäviin sekä ympärillä oleviin asuntoihin. Tämän takia purkujäte tulisi aina kuljettaa suljetuissa astioissa jätelavalle tai pudottaa tiivistä roskakuilua pitkin suljetulle lavalle. Purkutyöt tulisi aina suunnitella niin että syntyvä jäte pystyttäisiin välittömästi kuljettamaan pois työkohteesta.

Uudiskohteissa pölyäviä työvaiheita ovat kaikki laastinvalmistusta vaativat työt. (Esim. seinien rappaukset, lattiavalut ja laattojen kiinnitys).

Myös paneeleiden ja kipsilevyjen sahauksessa syntyy paljon pölyä, tämän vuoksi sahaukseen tulisi olla oma alipaineistettu tilansa sekä käytettävässä katkaisusirkkelissä kohdepoisto hyvällä imurilla.

Kun pöly poistetaan heti syntyvaiheessa, ei se pääse leviämään huoneilmaan.