PUTUSA-tutkimushanke

PUTUSA, eli Puhdas ja turvallinen saneeraus -hanke

Puhdas ja turvallinen saneeraus -hankkeen tehtävänä on ollut kartoittaa saneeraustyömailla työntekijöille ja työympäristölle tapahtuvaa haitta-aineiden altistumista, ja samanaikaisesti määritellä toimintatapoja epäpuhtaushaittojen minimoimiseksi eri työvaiheissa.

Tekesin rahoittaman valtiollisen PUTUSA-hankkeen yhteydessä tutkittiin epäpuhtaissa työskentelyolosuhteissa työskentelevien henkilöiden altistumista eri haitta-aineille ja hiukkaspitoisuuksille.

Näiden tutkimustulosten perusteella on määritelty raja-arvoja työskentelyalueen ja ympäröivien alueen epäpuhtauspitoisuuksille.

Kohdepoiston ja työkohteen alipaineistamisen merkitys korostui tutkimushankkeessa, ja alipaineistamiselle on asetettu hankkeen tutkimustulosten myötä suositeltavat alipainemääreet.

PUTUSA-hankkeen lopputuloksena tuotettiin ohjeet työmaiden pölyntorjuntaan sekä laaja loppuraportti ”Pölynhallinta Korjausrakentamisessa”.

PUTUSA-hankkeen myötä saavutetut tulokset koskevat kaikkia saneeraushankkeita, ja hankkeen sisältö on erittäin hyödyllistä tietoa niin työntekijöille, työnantajille, hankkeiden suunnittelijoille kuin saneeraushankkeiden tilaajille.

PUTUSA-hankkeesta julkaistut materiaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä (pdf-tiedostomuoto):