KO Pölyntorjunnan keinot

Pölyntorjunnan keinot

  • Osastointi
  • Alipaineistaminen
  • Käytettävät menetelmät
  • Käytettävät laitteet
  • Pölyävien materiaalien säilytys ja työstö
  • Henkilökohtaiset suojaimet
  • Asenne

Toimintamenetelmät pähkinänkuoressa

Purkutöiden aikana kylpyhuoneen oviaukkoon laitetaan suojamuovi ja tila alipaineistetaan. Mikäli kohteessa joudutaan hiomaan seinät, on timanttihiontalaitteen oltava kohdepoistolla varustettu ja oviaukon suojamuovilla peitetty. Kohdepoistolla varustettua laitetta tulee käyttää aina kun on mahdollista ja niiden käyttöä tulee vaatia myös aliurakoitsijoilta. Siivouksessa ei saa käyttää kuivaharjausta vaan ensin karkea siivous ja tämän jälkeen tilat imuroidaan päivittäin Hepa-imurilla. Laastin valmistukselle ja sahaukselle pyritään löytämään tilat asunnon ulkopuolelta. Jos tämä ei ole mahdollista, on suojaukseen, alipaineistukseen ja siivoukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Erittäin tärkeää on myös sopia urakoitsijoiden kanssa yhteisistä pelisäännöistä pölynhallinnan osalta.