Käytettävät laitteet

Käytettävät laitteet

Rakennusimurit

Työmaan siivous tulisi suorittaa heti pölyävän työvaiheen jälkeen sekä päivän päätteeksi. Imuri joutuukin siis varsin kovalle koetukselle ja sen valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa. Imureiden valmistajia on useita, joten onkin syytä kiinnittää huomio imurin ominaisuuksiin. Laitteen tulee olla riittävän tehokas toimiakseen myös kohdepoistoimurina sekä varustettu oikeilla suodattimilla.

Timanttihiontaa ei tulisi koskaan suorittaa ilman pölynpoistotekniikkaa, sillä pölyntuotto on todella runsasta ja pölypitoisuudet nousevat nopeasti suuriksi. Tämä aiheuttaa vahinkoa niin työntekijän kuin ympärillä olevien terveydelle, että työkoneille sekä asukkaiden omaisuudelle.

Parhaiten kohdepoistossa toimii kolmiportainen järjestelmä. Ensin on esierotin joka kerää suurimman osan imettävästä liasta, sitten imurissa hienosuodatin suodattamassa suuremmat hiukkaset ja vielä lopuksi HEPA-suodatin suodattaa kaikki pienimmätkin partikkelit. Kun tämä järjestelmä vielä täydennetään tehokkaalla ilmanpuhdistimella, voidaan puhua pölyttömästä työmaasta.

Kaikkien vastuuntuntoisten urakoitsijoiden tuleekin suosia kohdepoistolla varustettuja laitteita ja vaatia niiden käyttöä pölyntorjunnan parantamiseksi.

Alipaineistajat

Alipaineistuksella estetään pölyn leviäminen puhtaisiin tiloihin, parannetaan työntekijän työympäristöä sekä vähennetään siivouksen tarvetta. Alipaineistaja on välttämätön, jos saneeraus halutaan tehdä pölyttömästi.

Miten alipaineistaja toimii?

Alipaineistajalla tarkoitetaan laitetta, joka mahdollistaa tilojen paine-eron. Puhaltimella varustettu kone sijoitetaan remontoitavaan tilaan, jonka jälkeen laitteesta ohjataan ilma tilan ulkopuolelle, joko letkulla tai muovisukalla. Tällöin alipaineista muodostaa tilaan paine-eron ja tilasta poistuva ilma kulkee ainoastaan laitteen läpi. Kun alipaineistaja varustetaan suodattimella kerää se ilmasta epäpuhtaudet, ennen kuin ilma päätyy osaston ulkopuolelle.

Miksi alipaineistus on tärkeää?

Hyvin suoritetulla alipaineistuksella voidaan tehokkaasti estää pölyn kulkeutuminen puhtaisiin tiloihin. Näin ollen siivoaminen helpottuu, eikä remontti pölystä tarvitse sivullisten kärsiä.

Esimerkiksi: Kylpyhuoneremontissa pöly leviää kaikkialle asuntoon, tämä voidaan estää sulkemalla oviaukko ja alipaineistamalla tila.