Käytettävät laitteet ja menetelmät

Käytettävät laitteet ja menetelmät

Rakennusimurit
Alipaineistajat
Osastointi

Rakennusimurit

Työmaan siivous tulisi suorittaa heti pölyävän työvaiheen jälkeen sekä päivän päätteeksi. Imuri joutuukin siis varsin kovalle koetukselle ja sen valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa. Imureiden valmistajia on useita, joten onkin syytä kiinnittää huomio imurin ominaisuuksiin. Laitteen tulee olla riittävän tehokas toimiakseen myös kohdepoistoimurina sekä varustettu oikeilla suodattimilla.

Timanttihiontaa ei tulisi koskaan suorittaa ilman pölynpoistotekniikkaa, sillä pölyntuotto on todella runsasta ja pölypitoisuudet nousevat nopeasti suuriksi. Tämä aiheuttaa vahinkoa niin työntekijän kuin ympärillä olevien terveydelle, että työkoneille sekä asukkaiden omaisuudelle.

Parhaiten kohdepoistossa toimii kolmiportainen järjestelmä. Ensin on esierotin joka kerää suurimman osan imettävästä liasta, sitten imurissa hienosuodatin suodattamassa suuremmat hiukkaset ja vielä lopuksi Hepa-suodatin suodattaa kaikki pienimmätkin partikkelit. Kun tämä järjestelmä vielä täydennetään tehokkaalla ilmanpuhdistimella, voidaan puhua pölyttömästä työmaasta.

Kaikkien vastuuntuntoisten urakoitsijoiden tuleekin suosia kohdepoistolla varustettuja laitteita ja vaatia niiden käyttöä pölyntorjunnan parantamiseksi.

Imurin valinta?

Rakennusimureita on suomen markkinoilla kymmeniä, eikä valinta aina välttämättä ole helppo. Hintahaitarit vaihtelevat 100 – 2500 euron välissä.  Onkin hyvä miettiä minkälaiseen käyttöön laite tulee. Jos sillä imetään betoni- tai puupölyä on syytä unohtaa halvimmat versiot, koska ne ovat yleensä tarkoitettu käytettäväksi vähäiseen (esim. Autotallin siivous) käyttöön, eivätkä suodatin pinta-alaltaan vastaa nykypäivän vaatimuksia. Vanha totuus ”hyvää ei saa halvalla” pätee tässäkin asiassa.

Kannattaa myös huomioida laitteen käyttökustannukset, koska ammattikäytössä kulut eivät rajoitu pelkästään laitteen hankintahintaan, myös pusseja ja suodattimia menee huomattavasti enemmän kuin kotikäytössä. Joidenkin laitevalmistajien suodattimet saattavat maksaa jopa 50 % laitteen hankintahinnasta ja näin käyttökulut nousevat useisiin satoihin euroon vuodessa. Myös tarvikkeiden saatavuus kannattaa tarkistaa ennen ostopäätöstä.

On muistettava, että rakennusimuri on työkalu siinä missä porakoneet ja sirkkelitkin, ja kun valitsee laadukkaan laitteen säästää pitkällä tähtäimellä suuria summia. Esimerkiksi kun koneen suodattimien pinta-ala on suuri, on sen yhtämittainen käyttöaika pidempi.

Syklooni-imuri on yleensä aina hyvä valinta, sen toimintaperiaate perustuu kartiomaiseen säiliö osaan, jonka ansiosta imetty lika saadaan pyörimään säiliön laitoja pitkin sekä painumaan pohjaa kohti, näin suodattimille tulee mahdollisimman vähän rasitusta. Näissä laitteissa myös lähes aina käytetään kahta erilaista suodatinta (säiliön sisällä karkea polyesteri suodatin ja moottori kotelossa HEPA suodatin). Tämä on kaikkein järkevin ratkaisu koska HEPA-suodatinta ei ole suunniteltu karkealle pölylle, niinpä se joko tukkiutuu tai rikkoutuu nopeasti jos se joutuu suoraan tekemisiin raa’an rakennuspölyn kanssa.

Omakotitalo rakentajan kannattaa ennemmin vuokrata rakennusimuri konevuokraamosta, mitä että ostaisi halvan laitteen rautakaupasta, tämä on kaikin puolin järkevin ja edullisin ratkaisu.


Alipaineistajat

Alipaineistuksella estetään pölyn leviäminen puhtaisiin tiloihin, parannetaan työntekijän työympäristöä sekä vähennetään siivouksen tarvetta. Alipaineistaja on välttämätön, jos saneeraus halutaan tehdä pölyttömästi

 

 

Miten alipaineistaja toimii?

Alipaineistajalla tarkoitetaan laitetta joka mahdollistaa tilojen paine-eron. Puhaltimella varustettu kone sijoitetaan remontoitavaan tilaan, jonka jälkeen laitteesta ohjataan ilma tilan ulkopuolelle, joko letkulla tai muovisukalla. Tällöin alipaineista muodostaa tilaan paine-eron ja tilasta poistuva ilma kulkee ainoastaan laitteen läpi. Kun alipaineistaja varustetaan suodattimella kerää se ilmasta epäpuhtaudet, ennen kuin ilma päätyy osaston ulkopuolelle.

 

Miksi alipaineistus on tärkeää?

Hyvin suoritetulla alipaineistuksella voidaan tehokkaasti estää pölyn kulkeutuminen puhtaisiin tiloihin. Näin ollen siivoaminen helpottuu, eikä remontti pölystä tarvitse sivullisten kärsiä.

Esimerkiksi: Kylpyhuoneremontissa pöly leviää kaikkialle asuntoon, tämä voidaan estää sulkemalla oviaukko ja alipaineistamalla tila.

 

Miten alipaineistus mitoitetaan?

Perinteisen ohjeistuksen mukaan tilat tulisi alipaineistaa siten, että ilma vaihtuu vähintään kuusi kertaa tunnissa. Kun osastoidun tilan lattiapinta-ala ja korkeus ovat tiedossa voidaan niiden avulla laskea kuutioitten määrä, joka sitten kerrotaan halutulla ilman vaihtuvuudella tunnissa. Tällöin saadaan tietoon minkälaista alipaineistajaa kannattaa käyttää.

 

Esimerkiksi:

 

Lattia pinta-ala                 20 m2

Huonekorkeus                  x 2,5 m

——————————————-

Tilan kuutiomäärä            50 m3

Vaihtuvuus                        x 6

——————————————-

laitteen teho min.             300 m3/h

 

Asbestipurku töissä ilmanvaihdon kertoimena käytetään lukua 10 ja krokidoliitissä lukua 20

On myöskin huomioitava, että laitteen teho heikkenee kun suodattimiin kertyy pölyä, joten laite kannattaa aina hieman ylimitoittaa suhteessa tilan kokoon. Myös osa laitevalmistajista ilmoittaa alipaineistajan teholukeman ilman suodattimia, tällä luvulla ei kuitenkaan tee yhtään mitään, koska suodattimet kuristavat tehosta suurenosan ja niitä on aina käytettävä!

 

Paljonko alipaineistuksen käyttö maksaa?

Käyttökustannuksen muodostuvat hyvin pitkälti tilojen koon ja käytettävän laite määrän mukaan. On hyvin vaikea määritellä suoraa käyttökustannusta koneille. Kustannukset muodostuvat käytännössä alipaineistajan hankintahinnasta ja suodattimien kuluista.

Hankinnassa kannattaakin huomioida paljonko alipaineistajan suodattimet maksaa ja kuinka suuri pinta-ala suodattimessa on, koska tämä on oleellinen seikka suodattimen vaihtoväliä ajatellen. Usein törmää siihen, että toisen laitevalmistajan suodattimen kappale hinta on huomattavasti edullisempi, mutta sen pienen pinta-alanvuoksi vaihtoväli lyhyempi, näin ollen kustannukset käytössä muodostuvatkin suuremmiksi.

 

Alipaineistajan käyttöä ei kuitenkaan kannata ajatella pelkkänä kustannuksena, koska ne myöskin säästävät paljon. Esimerkiksi siivoaminen helpottuu huomattavasti, työtehokkuus paranee, kun työntekijä ei kärsi epämiellyttävästä pölystä, sekä sähkölaitteet säilyvät puhtaina.

 

Mistä yksityinen remontoija voi saada koneita?

Alipaineistajan hankintahinta on suhteellisen korkea, jos käyttöä on vain vähän, joten yksityisen remonttia tekevän henkilön kannattaakin vuokrata alipaineistaja paikallisesta konevuokraamosta.


Osastointi

(Tulossa pian!)